Alapvető adatkezelési függvények

mdInputMérési adatok beolvasása billentyűzetről
mdSaveMérési adatok mentése
mdLoadMérési adatok betöltése
mdReadCSVcsv file beolvasása