Mérési adatok feldolgozása

mdBstatAlapvető statisztikai jellemzők meghatározása
mdLinfitLineáris és lineárisra visszavezethető regresszió
mdCorrcoefEgy két oszlopból álló mátrix két oszlopa közötti korrelációs együttható
mdCorrcoeffKét független listaként (vektorként) megadott változók közötti korrelációs együttható
mdPolyfitMérési adatok közelítése n-ed fokú polinommal, a legkisebb négyzetek módszerével
mdSmoothHeurisztikus simító eljárás
mdFocusMérési hibákkal terhelt pontsorozat simítása. Az mdSmooth függvénnyel használható!