Speciális mátrixfüggvények

matrTransMátrix transzponálása
matrEuklMátrix abszolútértéke
matrInvMátrix inverzének meghatározása Gauss-Jordan módszerrel
matrGaussLineáris egyenletrendszer megoldása Gauss-Jordan módszerrel
matrEigenMátrix maximális sajátértékének és a hozzá tartozó sajátvektor meghatározása
matrExpMátrix hatványozása