Vektorokon és mátrixokon értelmezett műveletek

vectScalVektornak skalárral történő szorzása
matrScalMátrixnak skalárral történő szorzása
mScalEgy tömb (vektor vagy mátrix) minden elemének skalárral történő szorzása
vectAddVektorok összeadása
matrAddMátrixok összeadása
vectSubVektorok különbsége
matrSubMátrixok különbsége
mAddKét mátrix vagy vektor összege vagy különbsége. Egyesíti a vectAdd, matrAdd, vectSub, matrSub függvények által megvalósított műveleteket.
vectDotVektorok skaláris szorzata
matrMvectMátrixnak vektorral jobbról történő szorzása
matrMultMátrixok, vektorok szorzása. (vektor, vektor), (vektor, mátrix), (mátrix, mátrix) (szám, vektor) (szám, szám) szorzás
vectAbsVektor maximális abszolút értékű eleme
vectLenVektor hossza (abszolút értéke)
vectAnglKét vektor által bezárt szög
matrDiagn dimenziós diagonálmátrix létrehozása, az átlóban adott értékkel feltöltve